Διαδικασια αγοραπωλησιας

Για Ιδιοκτήτες

Ακόμα και μετά την εύρεση ενδιαφερόμενου αγοραστή για το ακίνητό σας, παραμένουμε δίπλα σας να σας συμβουλέψουμε αλλά και να διεκπεραιώσουμε, εάν το επιθυμείτε, κάθε στάδιο της διαδικασίας αγοραπωλησίας.

 1. Έκδοση της Ασφαλιστικής σας Ενημερότητας
 2. Έκδοση της Φορολογικής σας Ενημερότητας
 3. Έκδοση Πιστοποιητικού μη οφειλής Τελών Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)
 4. Σας συστήνουμε Δικηγόρο ή Συμβολαιογράφο στους οποίους αναθέτουμε τη σύναψη Ιδιωτικού Συμφωνητικού ή Προσύμφωνου αντίστοιχα, ώστε να κατοχυρωθεί η αγοραπωλησία και να αποσυρθεί το ακίνητο από την αγορά
 5. Σύσταση Δικηγόρου στον οποίο αναθέτετε να παρασταθεί ή να σας εκπροσωπήσει την ημέρα της υπογραφής των τελικών συμβολαίων

Για Αγοραστές

Αφού σας υποδείξουμε το κατάλληλο για εσάς ακίνητο, παραμένουμε στο πλάι σας, ακόμα και μετά την τελική σας απόφαση να αποκτήσετε το ακίνητο που σας αντιπροσωπεύει, αναλαμβάνοντας να διεκπεραιώσουμε κάθε στάδιο της διαδικασίας αγοραπωλησίας.

 1. Σας συστήνουμε και αναθέτουμε σε δικηγόρο τον έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου
 2. Σας συστήνουμε και αναθέτουμε σε Αρχιτέκτονα/Μηχανικό τον έλεγχο της νομιμότητας, ποιότητας κατασκευής ή κόστος επισκευών, προσθηκών ή ανακαίνισης του ακινήτου που σας ενδιαφέρει
 3. Εύρεση της Αντικειμενικής Αξίας του ακινήτου
 4. Σας συστήνουμε Δικηγόρο ή Συμβολαιογράφο των οποίων αναθέτουμε τη σύναψη Ιδιωτικού Συμφωνητικού ή Προσύμφωνου αντίστοιχα, ώστε να κατοχυρωθεί η αγοραπωλησία και να αποσυρθεί το ακίνητο από την αγορά
 5. Σας συστήνουμε και αναθέτουμε Συμβολαιογράφο να συνάψει τα τελικά συμβόλαια και να ορίσει την ημερομηνία υπογραφής αυτών
 6. Εάν είστε κάτοικος εξωτερικού, σας εκδίδουμε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και σας ανοίγουμε τραπεζικό λογαριασμό σε Ελληνική Τράπεζα
 7. Εάν είστε κάτοικος εξωτερικού, μπορούμε επίσης να αναλάβουμε την ακριβή μετάφραση του συμβολαίου σας ή οποιονδήποτε εγγράφων απαραίτητων στην διαδικασία αγοραπωλησίας

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας