Χρηματοδοτηση

Τo μεσιτικό γραφείο Paros Properties, στοχεύει να προσφέρει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υπηρεσιών στον υποψήφιο αγοραστή. Αυτός ο στόχος του εκτίνεται από την εύρεση του κατάλληλου ακινήτου έως την εύρεση της ανταγωνιστικότερης χρηματοδότησης της αγοράς και την ασφάλιση του ακινήτου, έτσι ώστε να καλύψει τις περισσότερες δυνατόν ανάγκες του αγοραστικού του κοινού.

Για το σκοπό αυτό έχουμε αναπτύξει μια πολύ καλή συνεργασία με τις περισσότερες Ελληνικές τράπεζες καθώς και με ιδιωτικά χρηματοδοτικά ιδρύματα, επιτυγχάνοντας έτσι τα καλύτερα επιτόκια και τους ανταγωνιστικότερους όρους χρηματοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.